przykłady lekcji

zrób kurs z telefonu

Poznaj kurs dla e-trenerów

zaplanuj swoje szczęście

jak medytować?

poznaj siebie

Model osobowości nazywany „Wielką Piątką” opiera się na wyłonionych pięciu wymiarach osobowości: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Każdy z tych czynników posiada dwa przeciwstawne bieguny.

  • Ekstrawersja – introwersja,
  • Ugodowość wysoka lub niska,
  • Otwartość na doświadczenie wysokie lub niskie,
  • Neurotyczność – stabilność emocjonalna,
  • Sumienność wysoka lub niska.

Cechy te stanowią ponad kulturowe i niezależne od wieku najbardziej ogólne wymiary, dające pełną i wszechstronną charakterystykę osobowości.

Prezentowany test pochodzi z: Sorokowska, A., Słowińska A., Zbieg A., Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa. Wrocław: WrocLab.

PRZEJDŹ DO TESTU

Tak jak biologiczne DNA tworzą poszczególne geny, które są ze sobą powiązane, tak też motywacyjne DNA składa się z połączonych ze sobą specyficznych czynników. Na motywacyjne DNA składają się zatem z dążenia, potrzeby i nagrody:

  • Dążenie do kontaktu z innymi i/lub wydajności to wewnętrzne siły, które mobilizują do działania;
  • Potrzeba stabilizacji i/lub zmian to podstawowe wymagania, który trzeba spełnić, aby dana osoba mogła się realizować;
  • Nagroda wewnętrzna i/lub zewnętrzna to swojego rodzaju rekompensata czy wynagrodzenie za osiągnięte cele, a także zachęta do dalszej pracy.

PRZEJDŹ DO TESTU

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, dwaj psychiatrzy – Thomas Holmes oraz Richard Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, która określa, jakie jest ryzyko choroby osób, które miały w ostatnim roku trudne wydarzenia. Każdy może sprawdzić, jakie jest ryzyko zapadnięcia na chorobę w efekcie przeżywanego stresu. Wystarczy zliczyć punkty przypisane do stresorów, jakich byliśmy ofiarami w ciągu ostatniego roku i zsumować ich liczbę, aby poznać statystyczną szansę wystąpienia choroby w ciągu kolejnych dwóch lat.

PRZEJDŹ DO TESTU