Technicznie to proste

WYBIERZ KURS

KUP

KORZYSTAJ

KURSY MOGĄ POMÓC W PRAWDZIWEJ TRANSFORMACJI

WYBIERZ CZAS

Wyznacz określoną godzinę na trening i  korzystanie z zasobów kursu. Każdy trening wymaga swoistej samodyscypliny, a kursy wykonywane samodzielnie wymagają jej nieco więcej. Istotne jest, aby wiedzieć, co się chce osiągnąć.

USTAL CEL

Określ sobie cel, jaki chcesz osiągnąć. Może to być jeden z celów związanych z kursem, ale równie dobrze całkowicie inny.

POBIERZ

Pobierz materiały audio do słuchania w trakcie drogi do pracy lub na spacerze. W wielu kursach filmy mają też wersję audio. Pobierz je na przykład na telefon komórkowy.

NOTUJ

Notuj swoje przemyślenia, uwagi, odkrycia, inspiracje, które pojawiają się podczas korzystania z kursu. Notuj wewnątrz lekcji kursu, w komputerze, w notatniku. Zwykle jest tak, że osoby notujące swoje przemyślenia osiągają lepsze efekty w kursach.

Z kursów uważności może korzystać każdy, również osoby z trudnościami zdrowotnymi, np. z kłopotami związanym z poruszaniem się. W tym wypadku, jeśli ćwiczenie związane jest z jakimś ruchem – sugerowane jest, aby dostosować przebieg ćwiczenia do siebie, z uwzględnieniem własnych ograniczeń, dotyczy to zwłaszcza ćwiczeń uważnego ruchu. Świadomość własnych ograniczeń, modyfikowanie ćwiczeń pod własne możliwości, to także uważne działanie!

W trakcie kursów mogą pojawić się różne nieprzyjemne wspomnienia, wrażenia, czy też możesz przeżywać nieprzyjemne emocje. Jeśli przechodzisz ten kurs w pełni samodzielnie, bez pomocy wykwalifikowanego instruktora, musisz samodzielnie zadbać o swoją emocjonalną i psychologiczną stabilność.

Jeśli w trakcie kursów pojawią się przeżycia, z którymi nie jesteś sobie w stanie samodzielnie poradzić, przerwij kurs i poszukaj wyspecjalizowanej pomocy. Jeśli już jesteś pod opieką lekarza lub psychoterapeuty, poinformuj ich o tym, że zaczęłaś/zacząłeś kurs oraz o swoich przeżyciach, doznaniach, emocjach, stanie umysłu, jakie pojawiają się w trakcie kursu. Dzięki temu dasz im możliwość wpływania na Twoje samopoczucie, jeśli sprawy przybiorą zły obrót.