Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Mając na uwadze założenia leżące u podstaw wprowadzenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO), niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI ma w zamiarze poszanowanie prywatności i zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich danych i informacji – w tym danych osobowych – powierzanych przez osoby korzystające lub zainteresowane skorzystaniem z usług Administratora Danych Osobowych, w tym przez użytkowników strony internetowej pod adresem www.mojekursy.com, należącej do Administratora Danych Osobowych, przy jednoczesnym nastawieniu na umożliwienie sprawnego i efektywnego kontaktu pomiędzy stronami oraz na rozpoznawanie potrzeb i zachowań osób zainteresowanych i dostosowanie do nich oferowanych przez Administratora usług.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Podanie przy rejestracji danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla korzystania z Serwisu/uzyskania dostępu do oferowanych kursów.

Nasz Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Serwis posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Serwisu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Serwisie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Serwisu

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać na adres: [email protected]

Administratorem danych w rozumieniu wspomnianej ustawy jest „Mr. Bloom” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-758), przy ul. Grunwaldzkiej 22/5

Szczegółowa treść POLITYKI PRYWATNOŚCI znajduje się tutaj: moje-kursy_polityka-prywatnosci